Dịch Vụ Visa

A/ THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG
I/ THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG BAO GỒM:
1. BẰNG ĐẠI HỌC VÀ KINH NGHIỆM LÀM VIỆC ĐỦ 3 NĂM TRỞ LÊN CÙNG CHUYÊN MÔN VỚI BẰNG- ĐEM XÁC NHẬN BỘ NGOẠI GIAO NƯỚC NGOÀI RỒI ĐEM ĐẾN ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM Ở NƯỚC SỞ TẠI HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ VÀ ĐỒNG THỜI DỊCH TOÀN BỘ SANG TIẾNG VIỆT

A/ Dịch vụ làm thẻ tạm trú cho người nước ngoài, thẻ tạm trú nhanh, dịch vụ làm thẻ tạm trú cấp tốc

Công văn nhập cảnh, thủ tục công văn nhập cảnh, dịch vụ làm công văn nhập cảnh, công văn nhập cảnh nhanh, công văn nhập cảnh giá rẻ.

Khách của bạn đang ở nước ngoài, có nhu cầu sang Việt nam công tác, làm việc, hội thảo…muốn như vậy phải có visa nhập cảnh Việt Nam. Muốn như vậy sẽ có 2 cách cấp visa: Một là xin cấp visa tại cửa khẩu, hai là xin cấp visa ở Sứ Quán Việt nam ở nước mà khách đang lưu trú. Để được cấp visa, quý khách phải có công văn của công ty bảo lãnh.

Dịch vụ gia hạn visa nước ngoài, gia hạn visa nước ngoài nhanh, gia hạn visa nước ngoài uy tín, gia hạn visa nước ngoài giá rẻ.

Việt Luật chuyên thực hiện visa nhan chóng, thuận tiện. Khi quý khách cần:

  • Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơn xin gia hạn visa

Hồ sơ bao gồm:

Chúng tôi nhận xin Miễn thị thực visa cho Việt Kiều và vợ chồng con Việt Kiều.